Το CLΙΜΑcomfort® μέσω της αυτορρύθμισης των θερμοκρασιών της τοιχοποιίας δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον στο εσωτερικό του κτηρίου επιτυγχάνοντας δροσιά το καλοκαίρι και ζεστασιά το χειμώνα σε ένα υγιεινό περιβάλλον υψηλής αισθητικής:

Πρωτα απ’ ολα οικονομια

Με την εφαρμογή του συστήματος CLΙΜΑcomfort® το οικονομικό όφελος είναι ορατό από την αρχή:

  • Μείωση των λογαριασμών ηλεκτρισμού
  • Ελαχιστοποίηση κόστους συντήρησης
  • Μικρός χρόνος απόσβεσης
  • Αναβάθμιση εμπορικής αξίας του ακινήτου
  • Εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας έως και 20%
  • Μείωση εκπομπών CO2 έως και 25%

Θωρακιζει το κτηριο

Με την τριπλή δράση των συστατικών του αποτρέπει την υπερθέρμανση αλλά και τις ενεργειακές απώλειες, μειώνοντας κατακόρυφα την επιβάρυνση του κτηρίου από θερμικές μεταβολές. Οι θερμομονωτικές και στεγανωτικές του ιδιότητες εξασφαλίζουν τη σωστή θωράκιση του κτηρίου.